Responsum oznacza po łacinie odpowiedź. Misją mojej kancelarii jest świadczenie profesjonalnych usług prawniczych w odpowiedzi na potrzeby Klientów. Prawidłowe zrozumienie tych potrzeb pozwala mi oferować skuteczne i korzystne rozwiązania prawne. Każdą sprawę traktuję w sposób indywidualny, wykorzystując przy jej obsłudze gruntowną znajomość przepisów prawa oraz nabyte doświadczenie.

Współpracuję z ekspertami z wielu dziedzin prawa, jak również z kancelariami notarialnymi oraz komorniczymi. Jestem w stanie zapewnić obsługę prawną na najwyższym poziomie. W swojej pracy dbam o doskonałą komunikację z Klientami, na bieżąco informując o postępach w obsługiwanych sprawach. Zawsze działam z pasją i zaangażowaniem.

Obsługa prawna, którą świadczę oparta jest na zaufaniu i szacunku w relacjach z Klientami. Wartości te uznaję za fundamentalne w swojej działalności. Zawsze działałam rzetelnie i zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Rafał Skiba

Radca Prawny  wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Uniwersytecie Warszawskim. Arbiter w Sądzie Polubownym przy OIRP w Warszawie. Mediator wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Autor popularnego bloga prawniczego Pieniądze i Prawo.