RESPONSUM oznacza po łacinie odpowiedź. Misją mojej kancelarii jest świadczenie usług prawniczych w odpowiedzi na potrzeby klientów. Prawidłowe zrozumienie ich oczekiwań pozwala mi oferować dopasowane i skuteczne rozwiązania prawne. Każdą sprawę traktuję indywidualnie, wykorzystując przy jej obsłudze gruntowną znajomość przepisów prawa oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Współpracuję z ekspertami z wielu dziedzin prawa, jak również z kancelariami notarialnymi oraz komorniczymi. Zapewniam obsługę prawną na najwyższym poziomie. W swojej pracy dbam o doskonałą komunikację z klientami, na bieżąco informując o postępach w obsługiwanej sprawie. Zawsze działam z pasją i zaangażowaniem.

Pomoc prawna, którą świadczę oparta jest na zaufaniu i szacunku w relacjach z klientami. Wartości te uznaję za fundamentalne w swojej działalności. 

Rafał Skiba

Radca Prawny, wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej. Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym w międzynarodowym środowisku pracy. Arbiter w Sądzie Polubownym przy OIRP w Warszawie. Mediator wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Autor popularnego bloga prawniczego Pieniądze i Prawo.